Η νέα διοργάνωση είναι πλέον γεγονός !!!

Έγινε με μεγάλη επιτυχία η αναγγελία της νέας διοργάνωσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με τίτλο «Win for Life Festival of Gymnastics» στο ξενοδοχείο Athens President.

Την αναγγελία έκανε ο Αντιδήμαρχος του Νέου Ηρακλείου κ Νικόλαος Μπαρμπούνης και προλόγισε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού κ. Κουτσογιαννάκης Μανώλης.

Τιμητικά παρευρέθηκε και η κ Λίλα Σαβράμη μέλος της 1ης τεχνικής επιτροπής της 1ης Γυμναστράδας στο Ηράκλειο το 1990.

Η αναγγελία ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των βασικών δομών της νέας διοργάνωσης από τον κ. Συμεών Σκουτέρη.